11 Strojů ihned k dodání!

Menu

Vaidiš – Kovoobráběčství

Rodinná firma, která se již více než dvě dekády pohybuje ve strojírenském průmyslu. Specializuje se na výrobu přípravků, speciálních průmyslových konektorů a obrábění kovů a plastů. Díky vlastnímu konstrukčnímu oddělení jsou schopni pružně reagovat na zákaznické požadavky, zejména v oblasti automotive.

Případová studie

Naše výzva

V roce 2020 jsme navštívili firmu Vaidiš Kovo s otázkou, zda neplánují obnovu strojového parku v oblasti obrábění kovů. Ačkoli v té době o nových strojích neuvažovali, byli otevřeni diskusi o možnostech zlepšení především v oblasti kooperací frézovaných dílů, kde byli dlouhodobě vystaveni riziku pozdních a nekvalitních dodávek. Tato zpoždění a nestabilní kvalita zároveň ohrožovala jejich vlastní zakázky konstrukčních celků do oblasti automotive.

Jak jsme postupovali

Analýza potřeb
Naši pracovníci spolu se zástupci společnosti Vaidiš Kovo provedli analýzu nejčastějších velikostí, tvarů a typů kooperovaných dílů, která ukázala, že průměrné měsíční náklady na tyto kooperace činí cca 300.000 Kč.
1
Výběr a návrh technologie
Na základě provedené analýzy jsme přišli s návrhem na pořízení nového vertikálního CNC frézovacího centra ADATE Neway VM1150. Tento stroj je doplněn o 4.osu, která umožňuje vícestranné obrábění složitějších dílů. Kalkulace ukázala, že měsíční náklady na pořízení a provoz tohoto stroje by se měly pohybovat do výše cca 40.000 Kč.
2
Zaškolení zaměstnanců
Majitelé firmy Vaidiš Kovo měli obavy, že nemají vyškolenou obsluhu se zkušenostmi s obráběním na CNC stroji. Proto jsme navrhli, že nové CNC frézovací centrum dodáme s řídicím systémem Siemens 828D, který je vybaven funkcí snadného grafického rozhraní ShopMill. Součástí našeho návrhu bylo také zaškolení jednoho ze stávajících zaměstnanců společnosti Vaidiš Kovo na obsluhu tohoto nového stroje. Tímto způsobem jsme se snažili zajistit, aby byla firma Vaidiš Kovo schopna plně využít potenciál nového stroje a zároveň minimalizovat jakékoliv obavy z jeho provozu.
3
Implementace řešení
Po dodání nového CNC obráběcího stroje ADATE jsme se zaměřili na několik klíčových oblastí. První byla tvorba technologie obrábění a výběr nástrojového vybavení. Dále jsme se věnovali důkladnému zaškolení obsluhy a programování nového stroje. I po dokončení školení jsme zůstali v nepřetržitém kontaktu s firmou, a to jak telefonicky, tak online, aby bylo možné kdykoliv konzultovat jakékoliv otázky nebo problémy. Tato nepřetržitá podpora byla klíčová pro hladký přechod na nový stroj a pro zajištění, že firma Vaidiš Kovo může plně využít jeho potenciál.
4

Výsledky

Díky naší nepřetržité podpoře se během několika týdnů podařilo snížit kooperaci vyráběných dílů na minimum. Naopak se otevřela možnost nabízet volné výrobní kapacity stroje pro zakázkovou výrobu. Tyto nové možnosti přinesly společnosti Vaidiš Kovo nejen významné úspory z externích kooperací, ale také mnoho nových příležitostí a zákazníků i mimo oblast automotive. Tím se firma stala méně závislou na nestabilním a náročném trhu automotive, což představuje významný krok k její další diverzifikaci a stabilitě.

Zpětná vazba klienta

Závěr

Příběh společnosti Vaidiš Kovo je skvělým příkladem toho, jak můžeme přinést hodnotu i těm výrobním firmám, které se zdají být soběstačné a nevyhledávají aktivně možnosti, jak ušetřit nebo zvýšit svoji konkurenceschopnost. Naše spolupráce s Vaidiš Kovo ukázala, že i malé změny mohou mít velký dopad na podnikání a otevřít nové možnosti a příležitosti.

Přidejte se k našim klientům

Chcete i Vy posunout svou výrobu na novou úroveň efektivity a konkurenceschopnosti? Přidejte se k našim spokojeným klientům a objevte, jak naše technologie a servis mohou transformovat i Vaši firmu. Staňte se součástí úspěšného příběhu s ADATE!

Přejít nahoru

Technická specifikace

Vaidiš – Kovovráběčství

ADATE, s.r.o., Slaměníkova 23b, 614 00, Brno, Česká republika

Vyplňte níže uvedený formulář a stáhněte si technickou specifikaci.

Vaše lokalita